NBV21

14
Januari

De NBV21, de bijbel voor de 21e eeuw. Beter, scherper en krachtiger dan de eerste versie uit 2004, mede dankzij reacties van duizenden bijbellezers. De NBV21 brengt je dicht bij de Bron. Vertrouwd en tegelijk als nieuw.

Klik om direct te bestellen

Wat is er nieuw in de NBV21?

Naar aanleiding van de vele reacties op de Nederlandse Bijbelvertaling heeft het team van vertalers van de NBV21 het goed gedacht om de verwijswoorden naar God weer met een hoofdletter te schrijven. Ook is de NBV21 meer Bijbelgetrouw, door meer consistentie en helemaal up-to-date gemaakt dankzij alle reacties van lezers. In deze vertaling is een concordantie die duidelijk de thema's en verbanden aangeeft en vertalingen die te veel waren ingevuld door de vertalers van de Nederlandse Bijbelvertaling zijn teruggedraaid. De NBV21 is vertaald op een basis van een groot publiek en brede basis en uiteraard is de Nederlandse taal waar nodig gecorrigeerd en aangepast. 

Wat is de NBV21?

Bij het verschijnen van de NBV in 2004 riep het Nederlands Bijbelgenootschap iedereen op om feedback op de vertaling te geven. Er zijn enorm veel reacties binnengekomen, wat laat zien hoe de Bijbel leeft en hoe intensief die gelezen wordt.  Al deze reacties zijn doorgenomen en zo nodig ingezet. Ook ervaringen van hoe mensen deze vertaling ervaren in het dagelijks leven werden meegenomen. Hierdoor is de NBV21 er voor lezers en door lezers. Dit is echt heel bijzonder en uniek aan de NBV21.  

NBV21 – Hoe?

Van 2016 tot 2020 heeft het Nederlands Bijbelgenootschap gewerkt aan de vernieuwing van de Nieuwe Bijbelvertaling. Elke tekst is tegen het licht gehouden en aan de brontekst getoetst. Hierdoor is de NBV21 op een zorgvuldige manier over het hele geheel verbeterd en aangescherpt.  

Door alle suggesties van lezers te bekijken en enorm veel verbeteringen aan te brengen (12000!) hebben de vertalers een vertaling neergezet die al het goede van de NBV combineert met alles wat nog beter kon. Het resultaat is een vertaling die vertrouwd voelt én als nieuw zal worden ervaren.

Van NBV naar NBV21

De tekst van de NBV21 is natuurlijk Nederlands, met voor ieder Bijbelboek aandacht voor het eigen karakter. Er is zelfs goed gelet op de voorleesbaarheid van de tekst, wat voorlezen plezierig maakt. Genre, stijl, en tekstkenmerken klinken in deze vertaling goed door. 

De NBV21 is een interconfessionele vertaling. Er is meegewerkt door allerlei mensen uit verschillende kerkgenootschappen die ieder hun eigen expertise hebben ingezet. Er werd door Het Nederlands Bijbelgenootschap samengewerkt met Het Vlaams Bijbelgenootschap, de Katholieke Bijbelstichting en de Vlaamse Bijbelstichting. De NBV21 is bedoeld als standaardvertaling voor het hele Nederlandse taalgebied.

De NBV21 is de opvolger van de NBV. Het is hetzelfde bouwwerk, maar vernieuwd en verstevigd.

De conclusie: De kwaliteit en sterke kanten van de NBV komen in de NBV21 scherper naar voren, en alles wat nog te verbeteren viel is aangepast.

Bron: www.nbv21.nl

Terug naar de lijst