RK.NU

Weer thuis in de Wereldkerk

EAN: 9789464430455
Publicatiedatum:  01-10-2021
Product: Paperback / softback
Taal: Nederlands
Aantal bladzijden: 105

    Te bestellen , beschikbaar op 01/10/2021

   Retour mogelijk binnen 30 dagen na levering

   Gratis geleverd vanaf € 20,00

Voorwoord. RK.NU antwoordt met de leer van de Kerk op geloofsvragen, om daar in thuis te raken of weer thuis te komen. Ik wilde als senior nog getuigen van mijn geloof. Dat slinkt in Nederland, maar groeit wereldwijd en is bij nader inzien erg overtuigend. De helft van alle mensen deelt al de eerste vijf bijbelboeken en daarvan ruim de helft de hele Bijbel. Als christen in honderden kerkgenootschappen, of als rooms-katholiek in deze nog door Christus Zelf gestichte Kerk. Rooms- wijst naar Zijn eenheidsopdracht aan Petrus. En katholiek is algemeen c.q. universeel. Kat- versterkt -holiek, zoals al- ook -geheel. Wel werkt zij als de Wereldkerk met vele denominaties en zelfs de islam samen aan de oecumene, wat de bewoonde wereld betekent. Mijn r.k. thuishaven was al zo lang fout geciteerd, aangevallen, doodgezwegen en ook nogeens door haar eigen gelederen te schande gemaakt, dat ik me niet langer stil wilde houden. Toch lukken serieuze gesprekjes in gezelschap of bij gelegenheden maar zelden. Door een bekende riedel van zelfs gekoesterde misvattingen of valse verwijten over condooms in Afrika, lijden vs. een goede God, of haar vermeend hersenloze dogmatisme \'tegen\' seks, abortus en euthanasie en nu de gender-doctrine. Dus eigenlijk vroeg dit om de rust van het geschreven woord. Zoals deze brief van 100 kantjes, inclusief een samenvatting op de laatste 10 kantjes. Tevens als repliek op kritiek, maar nu weer eens van een overtuigd katholiek, die ook de Kerk zelf aan het woord laat over haar ongelofelijke credo. Dat verzin je niet en heeft dan ook geen sterveling bedacht, HL, sterveling.

  EAN: 9789464430455
  Auteur: 
  Uitgever: Pumbo.nl B.V.
  Publicatiedatum:   01-10-2021
  Product: Paperback / softback
  Taal: Nederlands
  Voorraad:  Te bestellen
  Aantal bladzijden: 105