Dagboek bij brood en wijn

Een gids rondom het Avondmaal

Edwin Jonkers

EAN: 9789492959119
Publicatiedatum:  01-01-2018
Product: Hardback
Taal: Nederlands
Hoogte: 154mm
Breedte: 218mm
Dikte: 37mm
Gewicht: 754gr
Aantal bladzijden: 320 b.

   Leverbaar


Het is een praktisch boek dat je op een veelzijdige manier wil laten nadenken over de vraag: wat doe ik met het bevel van Christus ‘Doe dit tot Mijn gedachtenis’?

Edwin Jonkers (1971) woont in Bodegraven, is ge- trouwd met Wilma en samen hebben ze vier kinderen. In de hervormde gemeente van Bodegraven - Nieuwerbrug is hij behalve wijkouderling ook preekbeurtenregelaar. Vanuit zijn passie voor het letterlijk uitschrijven en daarmee herkauwen van preken die in zijn gemeente worden gehouden, in combinatie met zijn gedrevenheid als preekbeurtenregelaar en zijn enorme verzameling aan preken in mp3-formaat, is het verlangen ontstaan om daar iets mee te gaan doen en voor mensen een richtingaanwijzer te mogen zijn naar en vanuit het Heilig Avondmaal. Zo is het ‘Dagboek bij brood en wijn’ geboren.

Mag ik wel aangaan aan het Heilig Avondmaal? Is het wel voor mij bedoeld? Hoe bereid ik me erop voor? En is het zo dat die week van voorbereiding wezenlijk anders is dan andere weken in een jaar? Ik heb Avondmaal gevierd, en dan? Moet er dan wat bijzonders zijn gebeurd met me? ‘Dagboek bij brood en wijn’ is een gids die je kunt gebruiken in de week van voorbereiding op het Avondmaal en de week na de viering van het Avondmaal. Dagelijks kun je een passage lezen. Edwin Jonkers heeft tweeënzestig preken van dominees samengevat die betrekking hebben op de Avondmaalsviering. Ze vormen een leidraad om je op het goede spoor te zetten bij de voorbereiding op, viering van en dankzegging op het Heilig Avondmaal. Het is een praktisch boek dat je op een veelzijdige manier wil laten nadenken over de vraag: wat doe ik met het bevel van Christus ‘Doe dit tot Mijn gedachtenis’?

Woord vooraf Het Heilig Avondmaal CYCLUS 1 Januari - Februari - Maart 1 Het Avondmaal als teken - Exodus 12:1-13 ds. C.J. Barth 2 Beproef jezelf - 1 Korinthe 11:2, 17-34 ds. E.K. Foppen Intermezzo Kan ik wel aangaan? Of eet en drink ik mijzelf een oordeel? 3 Kom naar de hemelse vreugde - Mattheüs 22:1-14 ds. M.W. Westerink 4 De zalving in Bethanië - Markus 14:1-11 ds. M.C. Stehouwer 5 De voetwassing - Johannes 13:1-17 ds. C.G. Visser 6 Een dringende wens - Lukas 22:14-20 en Openbaring 19:5-10 ds. A.J. Hagedoorn Intermezzo Is de viering van het Heilig Avondmaal altijd zo geweest? 7 Hij en wij - Jesaja 53:6-9 en 1 Petrus 2:21-25 ds. A.L. van Zwet 8 Zingen in vertrouwen - Markus 14:22-31 ds. E. van der Poel 9 De Herder aangevallen door een troep wolven - Zacharia 13:7-9 en Mattheüs 26:31-35, 47-56 ds. A. Bloemendal 10 De Heere Jezus op tweetal - Markus 15:1-15 ds. P. Nobel 11 De transfer van ongelovig naar gelovig - Exodus 12:18-20 en 1 Korinthe 5:1-8 ds. F. Wijnhorst 12 Op weg naar Golgotha - Lukas 23:26-32 en 1 Petrus 4:12-19 ds. C. Bos 13 De Koning van de Joden - Lukas 23:32-43 en 1 Korinthe 1:18 - 2:9 ds. J.A.W. Verhoeven 14 Het begint bij ‘zien’ - Johannes 19:17-27 ds. W.J. Dekker CYCLUS 2 Stille week 15 De intocht in Jeruzalem - Mattheüs 21:1-13 en Zacharia 9:9-10 ds. F.J.M. van Veldhuizen 16 Waar vieren wij het Avondmaal? - Markus 14:12-16 ds. A.J. Mensink 17 Brood en beker - Mattheüs 26:17-30 ds. G. van Wolfswinkel 18 Is dat mijn Koning? - Mattheüs 27:27-32 ds. G. Lustig Intermezzo Waarom is er een collecte aan de Avondmaalstafel? 19 Met Mij - Lukas 23:33-43 ds. P.F. Bouter † 20 Declamatie in de godverlatenheid - Mattheüs 27:45-56 ds. J.S. Heutink CYCLUS 3 April - Mei - Juni 21 Volmaakt in Hem - Kolossenzen 2:1-15 ds. C.H. Bijl 22 Deleted - Kolossenzen 2:6-15 ds. P. Vroegindeweij Intermezzo Waarom zijn mensen zo stil en kijken ze vaak zo serieus tijdens het Avondmaal? 23 Wie de Zoon heeft, krijgt alles - 1 Petrus 1:1-12 ds. L.W. de Haan 24 Een verlangen naar meer - Jesaja 55:1-3, 6-7 en 1 Petrus 2:1-3 ds. J. van der Meijden 25 Voedsel voor onderweg – Geloven in de Gezondene - Johannes 6:1-15, 22-29 ds. L. Plug 26 Ik ben het Brood des levens - Johannes 6:30-40 ds. J.C. Breugem Intermezzo Waarom staan er tafelwachters bij de Avondmaalstafel? 27 Totdat Hij komt - 1 Korinthe 11:23-29 ds. T. Jacobs 28 Wilt u ook niet weggaan? - Johannes 6:51-71 ds. B.J.P. de Bruin 29 Dankbaarheid of ondankbaarheid - Psalm 103 ds. J.W. van Bart 30 Wij zijn van de Heere - Romeinen 14:1-12 ds. D.M. Heikoop 31 Gekruisigd worden en sterven aan jezelf - 1 Korinthe 10:1-21, Galaten 2:20 en Galaten 5:24 ds. A. Schroten Intermezzo Waarom hebben we meer moeite om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen dan onze kinderen naar de doopvont te brengen? 32 Eén ding ontbreekt u - Markus 10:17-31 ds. J. Bogerd 33 Wandelen in de hof van goede werken - Mattheüs 6:24-34 en Efeze 2:8-10 ds. J.T. de Koning 34 Met hemels brood verzadigd - Markus 8:1-9 en Markus 14:22-26 ds. J.C. Schuurman CYCLUS 4 Augustus - September - Oktober 35 Jozef zoekt zijn grote broers - Genesis 37:1-27 ds. L. de Wit 36 Op waardige wijze eten en drinken - 1 Korinthe 11:17-34 ds. T.L.J. Bos Intermezzo Wat houdt een censura morum in? 37 Hoop op de heerlijkheid van God - Romeinen 5:1-11 ds. A.J. Mouw 38 Verzoen u eerst met uw broeder - Mattheüs 5:17-26 ds. D.M. Elsman 39 Schade lijden aan je ziel - Markus 8:27-38 ds. A.D.J. Wessels 40 Dit is het brood van de Heere - Exodus 16:13-15, 31-36 en Johannes 6:31-35 ds. P.J. den Admirant Intermezzo De drinkbeker der dankzegging, wat is dat voor een beker? 41 Verlegen met de verlossing - Psalm 116 ds. J.M. Molenaar 42 Volharden - Handelingen 2:37-47 en Hebreeën 10:35-39 ds. H. Russcher 43 Leef naar de regels van het Vaderhuis - 1 Korinthe 3:10- 17 en 2 Korinthe 5:10-21 ds. B. Jongeneel 44 Gods gemeente is Gods tempel - Ezechiël 8:4-6, 16-18 en 1 Korinthe 3:9-17 ds. J.H. Reijm 45 De weg van het geloof - Genesis 15:1-6 ds. M.C. Batenburg Intermezzo Waarom wordt er eigenlijk wijn gedronken tijdens het Avondmaal? 46 Voor de zekerheid - Genesis 15:7-21 ds. D.G.R.A. Beekman 47 Waar we naar kijken, gaan we op lijken - 2 Korinthe 3 ds. W.C. Polinder 48 In waarheid en liefde wandelen - 2 Johannes:4-6 ds. P.G.I. van den Berg CYCLUS 5 November - December 49 Voorbereiding - 2 Korinthe 13:1-10 ds. D. Jongeneel Intermezzo Kan je als kind van God wegblijven van het Avondmaal? 50 Een bijzonder loflied - Nahum 1:1-11 ds. S.J. Verheij 51 Houd het einddoel voor ogen - Jesaja 2:1-5 en Filippenzen 2:1-11 ds. C.M. van Loon 52 De keuze van Ruth - Ruth 1 ds. C. Mijderwijk 53 Onder Gods hoede - Ruth 2 ds. M. van de Ruitenbeek 54 Opdat het u wel ga - Ruth 2:21 - 3:5 ds. G. van den Berg Intermezzo Waarom bestaat er een formulier om het Heilig Avondmaal te bedienen? 55 Onder Zijn vleugels - Ruth 3:1-13 ds. B.E. Weerd 56 Gelovig wachten op de morgen - Ruth 3 ds. G. Lugthart 57 Op weg naar Gods grote toekomst - Ruth 4 ds. A.B. van Campen 58 Zijn spoedige komst: niet met lege handen - Openbaring 22:6-21 ds. E. de Mots 59 De lofzang van Maria - Lukas 1:39-55 ds. C.J. Overeem 60 De lofzang van Zacharias - Lukas 1:67-80 ds. M. van Dam 61 Een God Die vergeeft, om ons geeft en ons richting geeft - Lukas 1:76-80 ds. R.W. van Mourik 62 Ten slotte - 2 Korinthe 13 ds. C. van Duijn Dankwoord Bronvermelding

✓ Samenvattingen van overdenkingen van diverse dominees ✓ Om stil te staan bij de betekenis van het Avondmaal ✓ Praktische gids die je in het kerkelijke jaar kunt gebruiken rond elke Avondmaalsviering

  EAN :9789492959119
  Auteur : Edwin Jonkers
  Uitgever :Scholten Uitgeverij B.V.
  Publicatiedatum :  01-01-2018
  Product :Hardback
  Taal :Nederlands
  Hoogte :154mm
  Breedte :218mm
  Dikte :37mm
  Gewicht :754gr
  Voorraad :Beschikbaar
  Aantal bladzijden :320 b.
  Trefwoorden :  brood en wijn;edwin jonkers;gids rondom het avondmaal